Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zeilmakerij Mare kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zeilmakerij Mare, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zeilmakerij Mare verstrekt. Zeilmakerij Mare kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

WAAROM ZEILMAKERIJ MARE GEGEVENS NODIG HEEFT

Zeilmakerij Mare verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Zeilmakerij Mare uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG ZEILMAKERIJ MARE GEGEVENS BEWAART

Zeilmakerij Mare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Zeilmakerij Mare verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Zeilmakerij Mare worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zeilmakerij Mare gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zeilmakerijmare.nl. Zeilmakerij Mare zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Zeilmakerij Mare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zeilmakerij Mare maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zeilmakerij Mare verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zeilmakerij Mare op via info@zeilmakerijmare.nl . zeilmakerijmare.nl is een website van Zeilmakerij Mare. Zeilmakerij Mare is als volgt te bereiken:

Postadres: It Bûtlân 11b
Vestigingsadres: It Bûtlân 11b
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65023145
Telefoon: 0515-442717
E-mailadres: info@zeilmakerijmare.nl